Odwiedź mnie tutaj

poniedziałek, 10 sierpnia 2015

Nocne rozmowy

Bez zbędnego pisania.
Sesja szybka, wieczorna, przy zachodzącym słońcu, bardzo pozytywna, z rozmowami branżowymi, gdyż Iga poza pozowaniem zajmuje się także fotografią!


Mod. Iga
MUA: Katarzyna Bogucka (https://www.facebook.com/makeupByKatia)

"Cza­sem pragnę w cza­sie się zgubić
jak drogę w le­sie czy klucz w prze­pas­tnej kieszeni
bo­jaźń mnie wstrzymuje,
że nikt mnie nie znaj­dzie 
i nie pod­niesie ponownie.
Myślą o To­bie od­ga­niam co rano
złe wiz­je na gor­sze życie.
W każdą noc, w każdy dzień
porzu­cić chcę to wszystko
co zos­ta­wia wy­rażny cień.
Jes­tem tu gdzie jes­tem ,cho­wam się
za roz­mową przer­waną w pół słowa-
że jes­teś - nadziejo
że zaw­sze zaczy­nać od nowa
war­to bez pół słowa... "